6 Jul

ศิลปะการตั้งรับในมวยไทย

มวยคือกีฬาชนิดหนึ่งที่อาศัยความแข็งแกร่งของร่างกาย เพื่อส่งแรงปะทะกับคู่ต่อสู้ รวมถึงอาศัยทักษะ ลีลาการต่อสู้ที่พลิ้วไหว มีชั้นเชิงที่ดี มวยจึงเป็นกีฬาท้าทายที่ทำให้รู้สึกตื่นเต้น มีการตื่นตัว และมีไหวพริบที่ดีอีกชนิดหนึ่ง

สำหรับผู้เล่นที่ชื่นชอบในทักษะการต่อสู้กีฬาชนิดนี้ ควรมีทักษะเบื้องต้นที่ดี เพื่อเป็นความรู้พื้นฐาน ในการต่อยอดทักษะขั้นสูงถัดไป อีกสิ่งหนึ่งที่ผู้เล่นควรคำนึงถึงคือความปลอดภัย ต่อสุขภาพร่างกายทักษะการรับ การป้องกัน ในมวยไทย จึงเป็นสิ่งสำคัญ ที่ผู้เล่นควรศึกษาดังนี้

ศิลปะการรับ

ไม้รับ คือ การป้องกันร่างกายจากการถูกจู่โจมของอีกฝ่ายด้วยไม้รุก หรือการนำไม้มวยต่างๆมารวมกันเพื่อแก้ไขการจู่โจมของอีกฝ่าย ไม้รับแบ่งออกเป็น 8 วิธี คือ

 1. การทำให้ล้ม คือ การกอดรัดแล้วเหวี่ยงอีกฝ่ายให้ล้มลง
 2. การบัง หรือการบังเกาะจับ คือ การป้องกันร่างกายไม่ให้อีกฝ่ายโดนจุดสำคัญ โดยหลักการบังที่ดีคือ ให้นักกีฬาผ่อนแรงให้ถูกจังหวะหาช่วยที่เหมาะสม เมื่อทำการบังสำเร็จให้ตอบโต้กลับทันที
 3. การปัดเพื่อเบี่ยงเบนออก คือ การใช้แขนหรือมือ ปัดไม้มวยของอีกฝ่ายให้เบี่ยงออกด้านข้าง
 4. การปัดป้อง คือ การใช้ส่วนที่แข็งแรงของร่างกาย ป้องกันอวัยวะส่วนที่เป็นจุดอ่อน เช่น การใช้ศอกปัดป้องบริเวณหน้าอก การใช้เข่าปัดป้องบริเวณหน้าท้องและลำตัว เป็นต้น
 5. การหลบหลีก คือ การเคลื่อนไหวร่างกายไปทางซ้ายหรือขวา เพื่อหลบไม้มวยของอีกฝ่ายที่ปะทะเข้ามา
 6. การโยกหรือเอนตัว คือ การโยกหรือเอนตัวไปทางซ้าย/ขวา เพื่อให้พ้นระยะไม้มวยที่ปะทะเข้ามาทางด้านหน้า
 7. การถอยให้พ้นระยะ คือ การก้าวถอยหลัง เพื่อให้ห่างจากระยะไม้มวยของอีกฝ่าย เมื่อพ้นระยะแล้ว ให้นักกีฬาอยู่ในท่าเตรียมพร้อมตอบโต้กลับทันที
 8. การหลอกล่อ คือ การเคลื่อนไหวในทิศทางที่ทำให้อีกฝ่ายเข้าใจผิดและหลงในเชิงของนักกีฬา โดยแย่งออกเป็น 3 ลักษณะ คือ
 • หลอกล่อด้วยศีรษะ คือ การเอียงศีรษะไปทางซ้ายหรือขวา เพื่อให้อีกฝ่ายตายใจ
 • หลอกล่อด้วยสายตา คือ การมองในระดับสูง เช่น มองใบหน้า แต่ใช้ไม้มวยเข้าปะทะส่วนที่ต่ำลงมา
 • หลอกล่อด้วยการเคลื่อนไหว คือ การเอียงลำตัวไปทางซ้ายหรือขวา โดยอาศัยความอ่อน ความพลิ้วไหวของลำตัว

ความปลอดภัยคือสิ่งสำคัญในการเล่นกีฬาชนิดนี้ หากมีความสามารถหรือมีจุดมุ่งหมายในการเข้าแข่งขัน ทักษะการรับ การป้องกันเหล่านี้ย่อมมีประโยชน์ต่อผู้เล่น เมื่ออยู่บนเวทีอย่างแน่นอน