20 Feb

สาเหตุของการติดโรคการพนัน

                สำหรับการพนันทุกชนิดนั้นสามารถทำให้นักพนันติดได้ เราจะเรียกการติดการพนันทุกชนิดนี้ว่า โรคติดการพนันซึ่งโรคติดการพนันนี้มักจะมีการควบคุมหรือจะมีแรงกระตุ้นให้อยากเล่นการพนันอยู่ตลอดเวลาขาดไม่ได้

หากได้เล่นการพนันแล้วจะทำให้รู้สึกยินดีอิ่มใจและรู้สึกปลดปล่อยจากการกระทำทุกอย่าง และการติดการพนันนี้ยังถือว่าเป็นกลุ่มผู้ป่วยด้านสุขภาพจิตและจิตเวชอีกด้วย ในผู้ป่วยกลุ่มนี้นั้นจะไม่สามารถต่อต้านแรงกระตุ้นหรือแรงผลักดันหรือสิ่งยั่วยุที่จะทำบางอย่างที่เป็นอันตรายต่อตนเองหรือผู้อื่นได้วันนี้เราจึงมีข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสาเหตุของการติดโรคการพนันมาฝากไปดูกันเลยว่า มีสาเหตุมาจากอะไรบ้าง

                สำหรับสาเหตุสำคัญของการติดโรคการพนันนั้น สาเหตุแรกคือเกิดจากพันธุกรรมเพราะจากการที่นักจิตเวชศึกษาพบว่าผู้ป่วยที่เป็นโรคติดการพนันนั้นมีการถ่ายทอดทางพันธุกรรมร่วมด้วยนั่นเองต่อมาคือสังคมสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับการเล่นการพนันเพราะผู้ที่อยู่ในสังคมหรือสิ่งแวดล้อมที่มีการเล่นการพนันอยู่ตลอดเวลานั้นจะเป็นแรงกระตุ้นที่สำคัญมากที่ทำให้คนนั้นๆ เกิดการเล่นการพนันและเล่นจนติดการพนันนั่นเองเช่นการที่มีบ้านเป็นบ่อนการพนันโดยอยู่ในย่านชุมชนหรือมีเพื่อนบ้านเพื่อนฝูงที่เล่นการพนันแล้วชักจูงเราไปเล่นการพนันทำให้เราหันไปเล่นการพนันได้ง่ายขึ้นนั่นเองต่อมาคือการมีสื่อหรือสิ่งยั่วยุต่างๆทั้งจากสื่อมวลชน เช่นอาจจะเป็นหนังสือพิมพ์กีฬา หนังสือการพนันต่างๆ โทรทัศน์ในภาพยนตร์ ในนิตยสารเฉพาะกลุ่มกีฬา เช่นการพนันฟุตบอลจะมีการวิเคราะห์และมีการทำนายผลการแข่งขันมีการลงราคาต่อรองต่างๆมากมายซึ่งเหล่านี้เป็นส่วนที่ทำให้คนมีแนวโน้มที่หวังจะได้เงินจากการเล่นการพนันมากขึ้นจึงทำให้เล่นการพนันและในที่สุดก็ติดการพนัน สาเหตุสำคัญสุดท้ายคือสารสื่อประสาทสารที่ว่านี้มีชื่อว่าสารโดปามีนเป็นสารที่จะหลั่งในสมองเมื่อเราเล่นการพนันแล้วจะทำให้สารตัวนี้หลั่งในสมองแล้วรู้สึกอิ่มเอมสนุกสนานเพลิดเพลินมีความสุขถือว่าเป็นสารที่สำคัญมากในสมองที่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับผู้ที่ติดการพนันและยังไม่พอเท่านั้นยังมีผู้พบว่าการพนันมีสารสื่อประสาทสมองชื่อว่าซีโรโทนิน ลดลงอีกด้วยซึ่งสารตัวนี้เป็นสารที่ทำให้คนเรามีความยับยั้งชั่งใจได้แต่เมื่อสารตัวนี้ลดลงความยับยั้งชั่งใจของเราก็จะลดลงด้วยเช่นกัน

                เป็นอย่างไรบ้างสำหรับความรู้ที่เรานำมาฝากในวันนี้ หากใครที่ติดการพนันหรือพบเห็นผู้ที่ติดการพนันควรแนะนำให้ไปปรึกษาแพทย์เพื่อที่จะรักษา ให้หายขาดหรือตรง