30 Aug

กีฬาวอลเลย์บอลในประเทศไทย

SBO Mobile

กิจกรรมยามว่างที่เป็นประโยชน์มีอยู่มากมาย แต่ถ้าพูดถึงกิจกรรมการออกกำลังกายแล้วกีฬาวอลเลย์บอลก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่มีประโยชน์ไม่น้อย ทั้งช่วยให้มีสุขภาพที่แข็งแกร่ง มีกล้ามเนื้อที่แข็งแรง สามารถช่วยเผาผลาญพลังงานส่วนเกินได้ดี และยังทำให้สนุกสนานอีกด้วย

      ในประเทศไทยได้มีการนำกีฬาต่างๆ เข้ามามากมายไม่ว่าจะเป็นกีฬาที่เป็นประเภทเดี่ยวหรือทีม แต่ล้วนก็เป็นกีฬาที่ส่งเสริมการออกกำลังทั้งสิ้น ซึ่งกีฬาวอลเลย์บอลนี้ได้แพร่หลายเข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่เมื่อใดไม่มีหลักฐานยืนยันแน่ชัด แต่ทราบกันว่าในระยะแรกๆ เป็นที่นิยมเล่นกันในหมู่ชาวจีนและชาวญวนมาก จนกระทั่งได้มีการแข่งขันระหว่างคณะ ชุมชน สมาคม และสโมสรขึ้น บางครั้งก็ได้ติดต่อแข่งขันกันไปในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และได้มีการแข่งขันชิงถ้วยทองคำทางภาคใต้ด้วย และใน            ปีพ.ศ. 2477 ได้ให้มีการแข่งขันกีฬาประจำปีและบรรจุกีฬาวอลเลย์บอลหญิงเข้าไว้ในรายการแข่งขันเป็นครั้งแรก พร้อมทั้งในหลักสูตรของโรงเรียนพลศึกษากลางกำหนดวิชาบังคับให้นักเรียนหญิงเรียนวิชาวอลเลย์บอลและเนตบอลในสมัยนั้น จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2500 ได้มีการจัดตั้ง “สมาคมวอลเลย์บอลสมัครเล่นแห่งประเทศไทย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและกีฬาวอลเลย์บอลให้เจริญรุดหน้า ตลอดจนการแข่งขันกีฬาเขตแห่งประเทศไทย ได้มีการจัดแข่งขันทั้งประเภททีมชายและทีมหญิงเป็นประจำทุกปี

วอลเลย์บอลอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นกีฬาที่ได้การยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งจากต่างประเทศ และในประเทศไทยก็ด้วย ที่ได้รับเอากีฬาชนิดนี้เข้ามาเพื่อให้ประเทศได้มีกีฬาที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น