2 Sep

วิธีปฏิบัติในการเสิร์ฟลูกมือบนกีฬาวอลเลย์บอล

SBOBET ทางเข้า

การเล่นกีฬาวอลเลย์บอลทำให้สุขภาพร่างกายของผู้เล่นสมบูรณ์แข็งแรง และสามารถออกกำลังกายได้เกือบทุกสัดส่วนไม่ว่าจะเป็นส่วนแขน หัวไหล่ และขา นอกจากนี้ผู้เล่นจะต้องเคารพในการปฏิบัติตามกฎกติกาการเล่นให้ถูกต้องด้วย

การเสิร์ฟลูกบนมือเป็นลูกเสิร์ฟที่นิยมมากในปัจจุบัน เพราะว่าเป็นวิธีที่เล่นได้ไม่ยาก แต่ก็เป็นลูกเสิร์ฟที่รับยากและมีความรุนแรงอยู่เหมือนกัน ในการเตรียมเสิร์ฟลูกมือบนนี้ ผู้ฝึกจะต้องยกลูกบอลขึ้นมาทางไหล่ขวา สำหรับผู้ที่ถนัดขวา ระดับลูกบอลจะอยู่เหนือศีรษะเล็กน้อย ส่วนมือขวาเกร็งนิ้วชิดกันทาบไว้หลังลูกบอล ตามองอยู่ที่ลูกอยู่ตลอดเวลา ทรงตัวให้มั่นคง และน้ำหนักตัวควรอยู่ด้านหลัง ซึ่งวิธีปฏิบัติในการเสิร์ฟลูกมือบนมีดังนี้

  1. ผู้ฝึกย่อตัวเข่างอเล็กน้อย แล้วส่งบอลขึ้นในตำแหน่งที่มือขวาจะตีลูกบอลได้สะดวก
  2. ขณะที่ผู้ฝึกถือลูกบอลอย่างมีสมาธิ มือขวาจะต้องเงื้อมาข้างหลังมากขึ้น แล้วมือซ้ายควรยกไว้

เพื่อช่วยในการทรงตัว

  1. จังหวะที่ลูกบอลลอยขึ้นเกือบสูงสุดจะเป็นจังหวะเดียวกับมือขวาเงื้อเต็มที่ พร้อมๆ น้ำหนักตัว

ถ่ายมาอยู่เท้าหลังเกือบทั้งหมด

  1. เมื่อลูกบอลหยุดนิ่งแล้วเริ่มตกลง ให้ตีลูกบอลทางด้านหลังพยายามให้ส้นมือถูกกึ่งกลางลูก

บอล โดยใช้แรงส่งจากน้ำหนักตัว กำลังกล้ามเนื้อทอง หัวไหล่ แรงเหวี่ยงของมือและแขนส่งลูกบอลไป

ถ้าผู้เล่นสามารถตีลูกเสิร์ฟมือบนได้ก็จะทำให้ได้เปรียบมาก เพราะลูกเสิร์ฟนี้จะเป็นลักษณะที่รับได้ยากและมีความรุนแรง จึงเป็นผลดีต่อผู้เสิร์ฟเสมอ